Kalender 2015

      • 11 september bestuurswissel (alleen voor genodigden)
      • 21 november Najaars Njord-dag met Oud-Njord vergadering

Kijk voor de volledige nationale en internationale wedstrijdkalender hier.

Steun Van Kints in zijn 4- naar Korea

De tijd is weer aangebroken voor de Internationale toernooien. Veel is mogelijk in roeiend Nederland, maar niet altijd met budget vanuit de roeibond. Daar waar de junioren nog een fors bedrag bij elkaar moeten krijgen (E30.000) voor hun WK in Rio is dezelfde trend te zien bij een lichte roeier van Njord, Sebastiaan van Kints.
Van Kints stapt vanavond op het vliegtuig naar Korea, maar heeft de begroting nog niet sluitend.
Via een ludieke crowdfunding actie proberen ze nog de laatste euro’s bij elkaar te schrapen. Er kan gedoneerd worden voor ‘een kaartje uit Korea’. Zo steun je het doel van de ploeg; goud op de Universiade. En wordt je persoonlijk op de hoogte gehouden van hun belevenissen.
De verrichtingen van de ploeg zijn te volgen in hun blog via www.kaartjesuitkorea.nl en hier zijn natuurlijk ook de kaartjes te bestellen.

Facebook-wallpaper

KHB 27 en 28 juni Rotterdam, borrel 28 juni

De internationale Aegon Koninklijke Holland Beker wedstrijden worden dit jaar 27 en 28 juni
gehouden op de Willem Alexanderbaan bij Rotterdam. Vele Njordroeiers nemen deel.

Zondagmiddag zijn de finales en om 17.00 uur is er een borrel voor Oud-Njord en Njord, te midden van andere oud-ledenborrels. Een goede reden om een kijkje te komen nemen.

Voor meer informatie http://www.hollandbeker.nl

Namens het bestuur van Oud-Njord,

Siemen Sleeswijk Visser, secretaris

Agenda ALV 9 mei 2015

1. Opening

2. Notulen ALV 29 november 2014(zie website)

3. Secretarieel verslag 2014 (zie website)

4. Verslag baten en lasten 2014 en balans per 31 december 2014 (de stukken worden ter

vergadering uitgedeeld)

5. Verslag kascommissie

6. Benoeming nieuwe kascommissie

7. Mededelingen bestuur (o.a. eerste resultaten enquête)

8. Bestuur van Njord

9. Rondvraag

10. Sluiting

Njord-Oud-Njord Dag 9 mei

Waarde oud-leden van Njord,

Zaterdag 9 mei, is het weer zover en zal de voorjaars ”Njord” dag plaats vinden. Gezien de vele positieve reacties die ons nieuwe ‘concept’ m.b.t. agenda voor de vorige najaars O-N dag aan de aanwezigen ontlokten, hebben wij weer voor een vergelijkbare aanpak gekozen waardoor het een mooie dag belooft te worden voor zowel oudleden als huidige leden.

Wij hebben ons Oud-Njord lid en tevens Erelid van de KSRV, Irene Eijs bereid gevonden ons allen toe te spreken met als onderwerp de WK Roeien op de Bosbaan in 2014. Irene behoeft geen introductie met haar enorm succesvolle roei- en coachcarrière op en voor Njord, met als icing on the cake, haar bronzen blik in de 2x op de 1996 Olympische Spelen in Atlanta, samen met Eeke van Nes.

Het programma voor de dag ziet er als volgt uit:
- vanaf 14.00: Koffie / thee en gelegenheid tot roeien

- 15.00 – 16.30: Oud Njord ALV – inclusief presentatie eerste resultaten Oud-Njord enquête

- 16.30 – 17.30: Irene Eijs met “ De Wereld Kampioenschappen 2014 op de Bosbaan”

- 17.30 – 18.00: Roeispektakel – Oude Vier 1988 tegen Oude Vier 2015 (onder voorbehoud deelname World Cup) / Ketel 1 tegen Zwanennest 4+

- 18:00 – Botendoop Lichte Heren/Damesskiff & Zware 8+

- 18.15– 20.00: Borrel en Naucrates saté – inclusief aanbieden foto Oude Vier 1988

Alle huidige Njordleden zijn nadrukkelijk uitgenodigd ook Irene Eijs te komen beluisteren en zijn uiteraard als gewoonlijk zeer welkom op de borrel.

Indien U wilt roeien, gaarne even contact opnemen met de Commissaris voor het Materiaal (materieel@njord.nl), zodat er een boot voor U gereserveerd is.

Wij kijken er zeer naar uit U allen weer in groten getale te mogen verwelkomen.
Houdt ook de website (www.oudnjord.nl) in de gaten.
Namens het Njord & Oud Njord Bestuur

Jaap Dutry / Pieter van Gent / Gijs van Gent

Varsity 5 April

Beste leden van Oud-Njord,

Op die hopelijk bijzondere dag kunnen uw aanmoedigingen niet gemist worden.
Wij hopen velen van u te zien op de altijd erg gezellige VIP-receptie voor oud-leden der KNSRB-verenigingen.
Details daarover vindt u hieronder.

Uitnodiging VIP