Kalender 2015

      • 9 mei Njord-dag met Oud-Njord vergadering
      • 27-28 juni Koninklijke Holland Beker + oudleden borrel (in Rotterdam op de WAB)
      • datum najaars Njord-dag volgt

Kijk voor de volledige nationale en internationale wedstrijdkalender hier.

Agenda ALV 9 mei 2015

1. Opening

2. Notulen ALV 29 november 2014(zie website)

3. Secretarieel verslag 2014 (zie website)

4. Verslag baten en lasten 2014 en balans per 31 december 2014 (de stukken worden ter

vergadering uitgedeeld)

5. Verslag kascommissie

6. Benoeming nieuwe kascommissie

7. Mededelingen bestuur (o.a. eerste resultaten enquête)

8. Bestuur van Njord

9. Rondvraag

10. Sluiting

Njord-Oud-Njord Dag 9 mei

Waarde oud-leden van Njord,

Zaterdag 9 mei, is het weer zover en zal de voorjaars ”Njord” dag plaats vinden. Gezien de vele positieve reacties die ons nieuwe ‘concept’ m.b.t. agenda voor de vorige najaars O-N dag aan de aanwezigen ontlokten, hebben wij weer voor een vergelijkbare aanpak gekozen waardoor het een mooie dag belooft te worden voor zowel oudleden als huidige leden.

Wij hebben ons Oud-Njord lid en tevens Erelid van de KSRV, Irene Eijs bereid gevonden ons allen toe te spreken met als onderwerp de WK Roeien op de Bosbaan in 2014. Irene behoeft geen introductie met haar enorm succesvolle roei- en coachcarrière op en voor Njord, met als icing on the cake, haar bronzen blik in de 2x op de 1996 Olympische Spelen in Atlanta, samen met Eeke van Nes.

Het programma voor de dag ziet er als volgt uit:
- vanaf 14.00: Koffie / thee en gelegenheid tot roeien

- 15.00 – 16.30: Oud Njord ALV – inclusief presentatie eerste resultaten Oud-Njord enquête

- 16.30 – 17.30: Irene Eijs met “ De Wereld Kampioenschappen 2014 op de Bosbaan”

- 17.30 – 18.00: Roeispektakel – Oude Vier 1988 tegen Oude Vier 2015 (onder voorbehoud deelname World Cup) / Ketel 1 tegen Zwanennest 4+

- 18:00 – Botendoop Lichte Heren/Damesskiff & Zware 8+

- 18.15– 20.00: Borrel en Naucrates saté – inclusief aanbieden foto Oude Vier 1988

Alle huidige Njordleden zijn nadrukkelijk uitgenodigd ook Irene Eijs te komen beluisteren en zijn uiteraard als gewoonlijk zeer welkom op de borrel.

Indien U wilt roeien, gaarne even contact opnemen met de Commissaris voor het Materiaal (materieel@njord.nl), zodat er een boot voor U gereserveerd is.

Wij kijken er zeer naar uit U allen weer in groten getale te mogen verwelkomen.
Houdt ook de website (www.oudnjord.nl) in de gaten.
Namens het Njord & Oud Njord Bestuur

Jaap Dutry / Pieter van Gent / Gijs van Gent

Varsity 5 April

Beste leden van Oud-Njord,

Op die hopelijk bijzondere dag kunnen uw aanmoedigingen niet gemist worden.
Wij hopen velen van u te zien op de altijd erg gezellige VIP-receptie voor oud-leden der KNSRB-verenigingen.
Details daarover vindt u hieronder.

Uitnodiging VIP

Dameschdag

Beste Damesch,

Middels dit schrijven willen wij u uitnodigen voor de borrel en het diner op de Dameschdag op
14 december 2014. Vanaf 17.26 uur bent u van harte welkom op de K.S.R.V. Njord aan de Morsweg 182-184 te Leiden. Wij zullen een heerlijk diner voor u klaarmaken.

Het belooft een bijzondere avond te worden waarbij de nieuwe Eerstejaarsdamesch kunnen leren hoe mooi het is om een wedstrijddame te zijn. Tevens is de Dameschdag een uitgelezen kans om met uw oude ploeg de gezamenlijke zangkwaliteiten weer eens te testen.

Wij hopen op een grote opkomst en verzoeken u voor 1 december te laten weten of u van de partij bent. Graag vernemen wij of er rekening gehouden dient te worden met bepaalde dieetvoorschriften (mogelijke allergiën/vegetarisch/etc.).

Om deze mooie avond met borrel en aansluitend diner mee te kunnen maken kunt u zich aanmelden via dameschdagnjord@gmail.com. Via dit e-mailadres kunt ook verdere informatie over deze dag ontvangen!

Wij kijken ernaar uit deze bijzondere avond met u te delen.

Met lichtblauwe groet,

De Eerstejaarsdamessectie 2014