Kalender 2016

    • 4-6 juni Koninklijke Holland Beker
    • 29 juni-3 juli Henley Royal Regatta
    • 6-14 augustus Olympische Zomerspelen Rio
    • 20-28 augustus Wereldkampioenschappen Roeien Rotterdam
    • 16 september Bestuurswissel

 

Kijk voor de volledige nationale en internationale wedstrijdkalender hier.

Borrel 5 juni op KHB

Op 4 en 5 juni 2016 vinden de Aegon-Koninklijke-Holland-Beker wedstrijden plaats.
Dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar,weer op de Bosbaan in Amsterdam.
Zondag 5 juni om 16.30 uur is er de gebruikelijke borrel voor Oud-Njord en Njord .
Je bent van harte welkom!

Varsity

Waarde leden van Oud-Njord,

De Varsity 10 april nadert.

Bijgaand treft u de uitnodiging voor de VIP-receptie voor alle oud-leden van de zeven K.N.S.R.B. verenigingen. Wij hopen daar met velen van u de Njord-ploegen aan te moedigen.

Na afloop van de wedstrijden is er wederom de gastvrijheid van de familie Algie voor Njord én Oud-Njord.

En ‘s avonds is er hopelijk een feestje in Leiden.

Tot 10 april en hartelijke groet,

Siemen Sleeswijk Visser, secretaris Oud-Njord

officiële uitnodiging oud-leden

Aanvullende informatie Njord dag 5 maart

Aanvullende informatie voor de Njorddag op 5 maart a.s.

Over de gastspreker:

Hij verbindt het heden met een Njord-verleden, hij staat dagelijks met oud én jong in de modder en zijn persoonlijkheid en leiderschap zijn gevormd door een levenslange militaire én roei carrière.

Kom luisteren naar Kolonel Joost Doense, Plv. commandant 13e lichte brigade en Regionaal Militair Commandant Zuid.

Hierbij de agenda voor de ALV

1. Opening
2. Notulen ALV 21 november 2015 en presentatie enquête
3. Secretarieel verslag 2015
4. Verslag baten en lasten 2015 en balans per 31 december 2015
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Mededelingen bestuur
8. Bestuur van Njord
9. Rondvraag
10. Sluiting

De notulen van de vorige ALV, het jaarverslag over 2015 en de presentatie over de enquete staan in het besloten deel.

Voorjaars Njord Dag 5 maart

Geachte leden van Oud Njord / Geachte Nord leden,

Gaarne nodigen wij U allen uit om op zaterdag 5 maart a.s. de voorjaar’s Njord dag bij te wonen. We hebben dit jaar de mogelijkheid om een aantal Varsity ploeg – in ieder geval de Oude Vier en Jonge Acht – te schouwen op het kanaal. Gezien het toch wat geringe animo, hebben we in overleg met het Njord bestuur besloten om het agenda punt “Gelegenheid tot roeien” te laten vallen.

De agenda voor de dag ziet er als volgt uit:

- 13.30: Ontvangst met koffie
- 14.00: Schouw Oude Vier en Jonge Acht
- 15.30: Oud Njord ALV
- 16.30: Gast spreker
- 17.15: Aangeklede borrel met bitterballen en fameuze sate van Naucrates

Indien U toch met wat Oud ploegmaten in de boot wil stappen, is dat natuurlijk mogelijk, neem in dat geval even contact op de de Comissaris voor het materieel – materiaal@njord.nl.

Wij kijken er zeer naar uit om U allen wederom in grote getalen te morgen verwelkomen!

Met vriendelijke groet,

Bestuur van Oud Njord

Nieuwjaarsborrel

Zondag 3 januari zijn ook alle oud-leden van harte uitgenodigd op de nieuwjaarsborrel van Njord.
Er zullen tevens twee nieuwe boten gedoopt worden.
Vanaf 1600u bent u welkom in de Zwanezaal aan de Morsweg.
Gelukkig_Nieuwjaar